Home | Woordenweb

- ur -

G : ouron - urine;   L : urina - urine , water


Nederlands betekenis Engels Frans
glycosurie afscheiden van glucose in de urine glycosuria glycosurie
uremie bloedvergifti­ging met ureum door
verstoorde nierfunktie
uraemia urémie
ureter urineleider, van nieren naar blaas ureter uretère
ureum stikstof-verbinding in urine; meststof urea urée
urinaal plasfles urinal urinal
urine vloeistof met lichaamsafval, verzameld
door nieren, opgeslagen in blaas
urine urine
urineren plassen urinate uriner
urologie kennis van urinewegen en nieren urology urologie


G : nephros - nier;   ren - nier


Home | Woordenweb