Home | Woordenweb

- lith -

G : lithos - steen


Nederlands betekenis Engels Frans
lithium, Li element 3, lichtste metaal (drijft op water) Li Li
litho steendruk­prent lithograph litho
lithografie steendruk;
IC-patroon maken op silicium
(optisch of met elektronen­straal)
lithography lithographie
lithosfeer aardkorst en vaste deel van mantel
(zie platen­tektoniek)
lithosphere lithosphère
megaliet grote opgerichte steen megalith mégalithe
Meso­lithicum midden­steentijd, 12 000 - 6000 jaar v.C. Mesolithic
(age)
mésolithique
mono­lithisch uit één stuk monolithic monolithique
Neo­lithicum nieuwe steentijd, 6000 - 2000 v.C. Neolithic néolithique
Paleo­lithicum oude steentijd, 500 000 - 14 000 j geleden Palaeolithic paléolithique


L: petra - rots;   sal - zout

G: chalix - kalk;   kruos - ijs


Home | Woordenweb