Home | Woordenweb

meso -

G : mesos - middelste


Nederlands betekenis Engels Frans
mesoderm middelste cellaag van een embryo mesoderm mésoderme
Mesolithi­cum midden-steentijd, 12 000 - 6000 jaar v.C. Mesolithic (age) mésolithique
meson onstabiel deeltje, met twee quarks
(o.a. in kosmische straling)
meson méson
Meso­potamland tussen 2 rivieren (Euphraat, Tigris) Meso­potamia Méso­potamie
mesosfeer middelste dampkring­laag (50-80 km) mesosphere mésosphère
Mesozoï­cum tijdperk van de dinosauriërs,
225 - 65 miljoen jaar geleden
Mesozoic mésozoïque


Elementaire deeltjes;   Geologisch Tijdperken

L : medius - middelste

G : mikros - klein;   makros - lang


Home | Woordenweb