Home | Woordenweb

Elementaire deeltjes


Leptonen Quarks *)
elektron e-neutrino down up
muon mu-neutrino strange charm
tau tau-neutrino bottom top
Wisselwerking Hadronen °)
deeltje kracht mesonen (2 quarks) baryonen (3 quarks)
gluon sterke pi proton
foton elektromagne­tische K neutron
W+, W–, Z zwakke .. ..
graviton zwaartekracht (zwakste) .. ..

*)  'Quark' is een fantasienaam (uit een roman van James Joyce).
°)  G : hadros - volgroeid. Hadronen zijn niet fundamenteel, maar samengesteld.

Leptonen en quarks hebben elk een antideeltje (hadronen dus ook).

Proton en neutron heten ook wel nucleonen (kerndeeltjes).
Waterstof heeft 1 proton in de atoomkern, soms met 1 of 2 neutronen (Deuterium, Tritium).

Stabiele materie heeft alleen:
elektron, down en up (in nucleonen), en wisselwerking.

Zie verder:'Elementaire deeltjes', Nederlandse bewerking van 'The Particle Adventure'.Element-namen

L : elementum - beginsel


Home | Woordenweb