Home | Woordenweb

- grav -

L : gravis - zwaar;   gravida - zwanger

Nederlands betekenis Engels Frans
- verzwaren, verergeren aggravate aggraver
g gravitatie­versnelling, en -veldsterkte;
op Aarde: 9,8 m/s2 , of: 9,8 N/kg
g g
- zwaar, ernstig grave grave
graviditeit zwangerschap - gravidité
gravitatie zwaartekracht,
aantrekkings­kracht van massa's
gravitation gravitation
gravitatie­wet
(Newton)
gravitatiekracht is evenredig met de
massa's en omgekeerd evenredig met
het kwadraat van de afstand
gravitation
law
loi de la
gravitation
graviton wisselwerkings­deeltje van de
zwaartekracht*)
graviton graviton
- zwaarte gravity gravité
grief bezwaar, reden tot klagen grievance grief


*)  Zie: Elementaire deeltjes

G : barus - zwaar

L : levis - licht;   pondus - gewicht


Home | Woordenweb