Home | Woordenweb

- lev -

L : levare - optillen;   levis - licht


Nederlands betekenis Engels Frans
- verlichten alleviate, relieve alléger
- lift elevator (ascenseur)
- (vee)teelt - élevage
- leerling (pupil) élève
- licht - léger
- gist, rijsmiddel leaven levain, levure
Levant Oosten, waar de Zon opkomt Levant Levant
- hefboom, spelpook lever (joystick) levier (manette)
- tillen; opstaan - lever; se lever
levitatie het zweven levitation lévitation
maglev magnetische zweeftrein maglev -
relevant van belang, ter zake dienend relevant (pertinent)
reliëf verheven beeldwerk relief relief


L : gravis - zwaar;   G : leptos - mager


Home | Woordenweb