Home | Woordenweb

-tract- , -trah- , -trai-

L : trahere, tractum - trekken


Nederlands betekenis Engels Frans
abstract los van bijkomstigheden abstract abstrait
abstraheren veralgemenen abstract abstraire
- aantrekken attract (attirer)
contractie samentrekking contraction contraction
- afleiden, verstrooien distract distraire
extract aftreksel; uittreksel extract extrait
(abrégé)
- gradenboog protractor (rapporteur)
- aftrekken subtract soustraire
- spoor trace trace
tracer spoormaker, b.v. radio-
aktieve stof
tracer traceur
tractor trekker tractor tracteur
trailer oplegger, aanhangwagen trailer (remorque)
trainen steeds oefenen train entraîner
traineren rekken - traîner
- (karakter)trek trait trait
trawler, treiler vissersschip met sleepnet trawler -
trein meegetrokken reeks train train


L : tractare - behandelen
(F : traiter)


Home | Woordenweb