Home | Woordenweb

- glu -

L : gluten - lijm


Nederlands betekenis Engels Frans
agglutine­ren aaneen­lijmen agglutin­ate agglutiner
- lijm glue -
gluon deeltje*) van de sterke wissel­werking gluon gluon
glutamine Gln, een aminozuur glutamine glutamine
glutamine­zuur Glu, een aminozuur glutamic acid glutamique
gluten eiwit uit graan gluten gluten
glutine beenderlijm - -
- kleverig glutinous glutineux


*)  Zie: Elementaire deeltjes

L : viscum - vogellijm

G : glukus - zoet;  kolla - lijm


Home | Woordenweb