Home | Woordenweb

- ace - , - aci -

L : acidus - zuur
L : acétum - azijn
L : acer , acris - scherp

Nederlands betekenis Engels Frans
- bitterheid acerbity aigreur
acetaat zout van azijnzuur acetate acétate
- zuur (van smaak);
een zuur (geen base)
acid aigre;
acide
aciditeit zuurgraad (maat: pH) acidity acidité
- staal - acier
- wrang, bitter acrid âcre
- verbittering acrimony acrimonie
DNA Deoxy-ribo­Nucleïne­zuur DNucleic Acid ADN
ester verbinding uit zuur (D: essig) en alcohol ester ester
- verergeren exacerbate exacerber
RNA Ribo­Nucleïne­zuur RNucleic Acid ARN
- azijn vinegar vinaigre


L : acuere - scherpen,  L : sal - zout

G : oxus - scherp, zuur (E : oxygen)


Home | Woordenweb