Home | Woordenweb

- pos - , - potent -

L : posse (potis esse) - kunnen;   potens, potentis - machtig


Nederlands betekenis Engels Frans
- onmogelijk impossible impossible
impotent niet in staat (bv: tot coïtus) impotent impuissant
omnipotent almachtig omnipotent omnipotent
pH zuurgraad (neutraal: 7, zuur: < 7),
'macht' van de waterstofionen
pH pH, potentiel
d'hydrogène
- mogelijk possible possible
potentaat machthebber, heerszuchtig iemand potentate potentat
potentiaal elektrische energie per eenheid
van lading, in volt
(potentiaal­verschil geeft spanning)
potential potentiel
potentie vermogen, macht potency puissance
potentieel mogelijk potential potentiel
- kunnen - pouvoir
P
-
vermogen (in watt, 1 W = 1 J/s),
snelheid van energiegebruik;
macht (2 tot de 3e macht = 8)
power puissance


Formules

L : fortis - sterk


Home | Woordenweb