Home | Woordenweb

- neutr -

L : neuter - geen van beide


Nederlands betekenis Engels Frans
neutraal onzijdig; onpartijdig;
niet + of – (elektrische lading evenveel + als –);
niet zuur (pH < 7) of basisch (pH > 7)
neutral neutre
neutrino elementair deeltje ("klein neutron"),
komt vrij bij radioaktiviteit (bèta-verval), en
bij kernfusie (in sterren)
neutrino neutrino
neutron neutraal nucleon (deeltje in atoomkern),
met massa ongeveer als proton
neutron neutron


Elementaire deeltjesFormules

G : neuron - zenuw