Home | Woordenweb

- prot -

G : prootos - eerste


Nederlands betekenis Engels Frans
protagonist hoofdrolspeler, voorvechter protagonist protagoniste
proteïne eiwit; eerste levensstof (grote moleculen,
synthese door DNA uit aminozuren)
protein protéine
protocol geheel van regels hoe te handelen
(oorspr: vooraangeplakt blad)
protocol protocole
proto­historie eerste ge­schiedenis van de mens na de
prehistorie (3e - 1e millennium v.C.)
proto­history protohistoire
proton eerste atoomkern, met positieve lading e proton proton
proto­plasma complexe substantie in levende cellen protoplasm protoplasme
prototype eerste exemplaar; oermodel prototype prototype
protozoa eencellige organismen protozoa protozoaires


Elementaire deeltjes;   Element-namen

L : primus - eerste;   pro - voor


Home | Woordenweb