Home | Woordenweb

- plas -

G : plassoo - vormen


Nederlands betekenis Engels Frans
chloroplast bladgroen­korrel chloroplast chloroplaste
cytoplasma cel­protoplasma buiten de celkern cytoplasm cytoplasme
dysplasie slechte vorming van orgaan dysplasia dysplasie
endo­plasmatisch in het binnen­protoplasma endoplasmic endo-plasmique
plasma bloed­vloeistof;
ionen- en elektronen-"gas"
plasma plasma
plasmolyse waterverlies van protoplasma (door zout) plasmolysis plasmolyse
plastic vormbare kunststof plastic plastique
plastiden cellichaam­pjes in cyto­plasma, vaak met kleurstof plastid plaste
plastisch vormgevend, aanschouwe­lijk plastic(ally) plastique(ment)
pleister smeersel op muur;
verbandje
plaster plâtre;
(sparadrap)
proto­plasma complexe substantie in levende cellen protoplasm protoplasme
thermo­plastisch vervormbaar met warmte thermo­plastic thermo­plastique


G : morphè - vorm;   L : forma - vorm


Home | Woordenweb