Home | Woordenweb

- chlor -

G : chlooros - groen


Nederlands betekenis Engels Frans
chloor , Cl element 17, geelgroen, een halogeen chlorine chlore
chloride zout als keukenzout, natrium­chloride (NaCl) chloride chlorure
chloro­form*) anestheticum, en oplos­middel (CHCl3) chloroform chloroforme
chlorofyl bladgroen, mengsel van 2 groene en 2
gele pigmenten; aktief bij fotosynthese
chlorophyll chlorophylle
chloroplast bladgroen­korrel chloroplast chloroplaste
PVC polyvinyl­chloride, een kunststof PVC -
    *)  -'form' komt van:  acidum formicum (mierenzuur, HCOOH)
        L: formica - mier.


Element-namen

G : chrooma - kleur