Home | Woordenweb

- poly -

G : polus - veel


Nederlands betekenis Engels Frans
poliep holtedier met veel tentakels;
uitgroei op slijmvlies
polyp;
polypus
polype
polychroom veelkleurig polychrome polychrome
polycyclisch met veel kringlopen of ringen polycyclic polycyclique
polyeder veelvlak polyhedron polyèdre
polyfoon veelstemmig (muziek) polyphonic polyphonique
polygaam met meer dan één gehuwd polygamous polygame
polyglot veeltalig polyglot polyglotte
polygoon veelhoek polygon polygone
- veelzijdig geleerde polymath -
polymeer veeldelig molecuul
(bv: polyester, PVC)
polymer polymère
polymorf veelvormig polymorphic polymorphe
Polynesië gebied met veel eilanden (G: nèsos)
in de Stille Oceaan
Polynesia Polynésie
polynoom veelterm polynomial polynôme
polytheïsme veel­godendom polytheism polythéisme


G : polis - stad;   L : multus - veel


Home | Woordenweb