Home | Woordenweb

- mol -

L : moles - gevaarte , massa
L : mola - molensteen


Nederlands betekenis Engels Frans
emolu­menten extra baten, bijverdiensten emolu­ments émolu­ments
mol SI-eenheid van hoeveelheid stof:
6 x 1023 deeltjes, het aantal in:
12 gram 12C, 40 g Ca, 200 g Hg
mole mole
molaris maalkies molar molaire
- stenen pier mole môle
molecuul kleinste deeltje van een stof
(water: H2O, drie atomen)
molecule molécule
molesteren overlast aandoen molest molester

Element-namenFormules