Home | Woordenweb

- mod -

L : modus - maat , wijze
L : moderare - matigen
L : modulari - maat aangeven


Nederlands betekenis Engels Frans
accom­moderen aanpassen; instellen ooglens voor dichtbij accom­modate accommoder
- geschikt - commode
modaal meest voorkomend modal -
- manier mode mode
mode wijze van handelen,
van kleden
(fashion) mode
(vogue)
- gebruiks­aanwijzing - mode
d'emploi
model voorbeeld; voorstelling model modèle
modem modulator/ demodulator (signalen van computer
naar telefoon­lijn en andersom)
modem modem
moderator afremmer moderator modérateur
- gematigd moderate modéré
modern hedendaags modern moderne
- bescheiden modest modeste
modificeren wijzigen modify modifier
module gedeelte module module
moduleren veranderen van toonsoort/ frequentie; radiogolf
variëren met geluid (AM: ampl. FM: freq.)
modulate moduler
modulus verhoudings­maat modulus module
modus vivendi wijze van leven;
voorlopige schikking
- -


G : tupos - vorm


Home | Woordenweb