Home | Woordenweb

- sign -

L : signum - teken


Nederlands betekenis Engels Frans
- toewijzen assign assigner
- toevertrouwen consign consigner
- opzet; ontwerp design dessein; dessin
insigne onderschei­dingsteken insignia insigne
- onbetekenend insignificant insignifiant
- berusting resignation résignation
- teken sign signe
signaal teken, sein signal signal
signatuur handtekening signature signature
significant betekenisvol significant significatif


G : sèma - teken


Home | Woordenweb