Home | Woordenweb

- sema -

G : sèma - teken


Nederlands betekenis Engels Frans
semafoon draagbare oproep­installatie - -
semafoor sein­installatie semaphore sémaphore
semantisch naar betekenis semantic sémantique
semiologie studie van ziekte­symptomen;
studie van teken­systemen
semiotics sémiologie


L : semis - helft;   signum - teken