Home | Woordenweb

- fer - , - for -

G : pheroo - dragen
G : phora - het dragen
G : phoor - dief


Nederlands betekenis Engels Frans
amfora kruik, aan 2 kanten te dragen amphora amphore
elektro­forese meevoeren van geladen
deeltjes in elektrisch veld
electro­phoresis électro­phorèse
euforie gelukzalig­heid euphoria euphorie
feromoon hormoon dat wordt
uitge­scheiden
phero-
(hor)mone
phéromone
fosfor , P element 15 ("licht­drager") phosphorus phosphore
- steels, diefachtig furtive furtif
metafoor beeldspraak metaphor métaphore
periferie buitenzijde periphery périphérie
pi, π = 3,14159.. verhouding cirkelomtrek (periferie)
en straal
- -
semafoor sein­installatie semaphore sémaphore
- kabelbaan - téléférique


L : ferre - dragen


Home | Woordenweb