Home | Woordenweb

- eu -

G : eu - goed


Nederlands betekenis Engels Frans
eucalyptus plant met bedekte bloem­knoppen eucalyptus eucalyptus
eufemisme milde omschrijving euphemism euphémisme
euforie gelukzalig­heid euphoria euphorie
eugenetica geloof in verbetering van nageslacht eugenic eugénique
eukaryoten organismen met in de cellen een aparte
kern (karyon - noot), met membraan
eukaryotes eukaryotes
eutrofie voedsel­rijkdom eutrophy eutrophisation
euthanasie levens­beëindiging als zachte dood euthanasia euthanasie
evangelie blijde boodschap evangel (gospel) évangile


G : dys- - slecht


Home | Woordenweb