Home | Woordenweb

- typ -

G : tupos - slag, afdruk, vorm


Nederlands betekenis Engels Frans
archetype oerbeeld archetype archétype
fenotype verschijnings­vorm van organisme (resultaat van
genotype en omgeving)
phenotype phénotype
genotype totaal aan erfelijke kenmerken van een organisme genotype génotype
lettertype vorm van een serie letters en tekens (font) type(face) type
logotype logo, beeldmerk logotype logotype
prototype eerste exemplaar; oermodel prototype prototype
stereotiep steeds terugkerend stereotyped stéréotypé
type gietvorm, grondvorm, lettervorm type type
typen in machineschrift vervaardigen type taper (à la machine,
dactylographier)
typeren kenschetsen typify (caractériser)
typisch kenmerkend;
eigenaardig
typical;
(peculiar)
typique;
(curieux)
typografie boekdrukkunst;
wijze waarop iets gedrukt is
typography typographie


G : morphè - vorm


Home | Woordenweb