Home | Woordenweb

- mechan - , -machin -

G : mèchanè - werktuig
L : machina - werktuig


Nederlands betekenis Engels Frans
- ding - machin
machinaal met een werktuig, mechanisch;
als 'n werktuig, onberede­neerd
mechanical mécanique;
machinal
machinatie boze opzet met list en bedrog machination machination
machine werktuig machine
(engine)
machine
machine­schrijven typen - (dactylo-
graphier)
machinist bestuurder (engine
driver)
machiniste
- monteur mechanic mécanicien
mechanica theorie van bewegingen en krachten
(kinematica, statika, dynamica);
werktuig­kunde
mechanics mécanique
mechanisme werkings­principe, -middel mechanism mécanisme
mechaniseren menskracht vervangen door
machine­kracht
mechanize mécaniser
quantum­mechanica theorie voor plaats en snelheid van
de kleinste deeltjes
quantum
mechanics
mécanique
quantique


Formules

G : organon - werktuig

G : technè - kunde


Home | Woordenweb