Home | Woordenweb

- stas - , - stat -

G : stasis - stilstand;   statikè - weegkunst


Nederlands betekenis Engels Frans
- luchtschip - aérostat
antistatisch tegen opladen antistatic antistatique
cryostaat toestel om temperatuur heel laag te houden cryostat cryostat
elektro­statisch met elektrische lading in rust electrostatic électrostatique
extase vervoering ecstasy extase
homeostase het stabiel zijn van het interne lichaamsmilieu homeostasis homéostasie
hydrostatica theorie van vloeistof in rust hydrostatics hydrostatique
prostaat voorstander­klier prostate prostate
- schuif­weerstand rheostat rhéostat
statica mechanica van krachten bij
stilstand
statics statique
statisch stilstaand static statique
thermostaat regelaar voor temperatuur thermostat thermostat


L : stare - staan;   G : kubernaoo - sturen, regelen


Home | Woordenweb