Home | Woordenweb

cyber - , gouv -

G : kubernaoo - besturen;   kubernètès - stuurman


Nederlands betekenis Engels Frans
cyber­wereld computer­wereld cyber space -
cybernetica stuurkunde: theorie van automatisch
regelen, met terugkoppeling
(zoals bij thermostaat)
cybernetics
(feedback)
cybernétique*)
(rétroaction)
- regering government gouvernement
gouverneur bestuurder governor gouverneur

    *)  Woord van Ampère (19e eeuw), weer gebruikt door Norbert Wiener (1948)
 

G : naus - schip;   L : navigator - stuurman