Home | Woordenweb

-medi- , meri- , mi-

L : medius , media - middelste
L : meridies - middag, zuiden
L : meditari - peinzen


Nederlans betekenis Engels Frans
demi half (dimedius - doormidden) - demi, mi-
- onmiddellijk immediate immédiat
intermediair tussen komend;
bemiddelaar
intermediate;
intermediary
intermédiaire
- gemiddelde mean moyen
mediaan middelste van geordende reeks median médiane
mediatheek bewaarplaats van informatie-middelen - -
- middeleeuws medieval médiéval
- middelmatig mediocre médiocre
mediteren bespiegelin­gen houden meditate méditer
- Middellandse Zee Mediterranean Méditerranée
medium middel;
middenstof
means;
medium
moyen;
médium
meridiaan middagcirkel, door pool en Zon op
hoogste punt
meridian méridien
meridionaal zuidelijk meridional méridional
- voor de middag ante meridiem,
a.m.
-
- na de middag post meridiem,
p.m.
-
- middag - midi
milieu omgeving (environment) (environnement)
multimedia vele informatie-middelen multimedia multimédia


L : semis - helft;   G : mesos - middelste


Home | Woordenweb