Home | Woordenweb

- pol -

G : poleoo - omwoelen
G : polemos - gevecht
G : polos - (hemel)as


Nederlands betekenis Engels Frans
circum­polair bij een pool (b.v.: sterren die niet ondergaan) circum­polar circum­polaire
dipool iets met twee elektrische of magnetische polen dipole dipôle
Polaris poolster - -
polariseren uiteentrekken naar 2 polen;
licht laten trillen in één vlak, loodrecht op voortplantings­richting
polarize polariser
polaroid plaatje dat licht polariseert polaroid polaroïd
polemiek pennestrijd polemic polémique
polemo­logie oorlogskunde polemo­logy polémo­logie
pool snijpunt van bol met as;
uiteinde van magneet (N/Z) of elektrische bron (+/–);
in- of uitgang voor elektrische stroom
pole pôle


G : polis - stad

L : polire - polijsten;   vertere - keren


Home | Woordenweb