Home | Woordenweb

- hom -

G : homos - gelijk


Nederlands betekenis Engels Frans
anomalie onregel­matigheid anomaly anomalie
homeo­pathie behandeling met iets ziekte­gelijkends homoeo­pathy homéopathie
homeostase het stabiel zijn van het interne
lichaamsmilieu
homeo­stasis homéostasie
homofiel houdend van ander van zelfde geslacht - -
homogeen overal gelijk homo­geneous homogène
homologie overeen­stemming homology homologie
homoniem met zelfde naam homonym homonyme
homo­sexueel sexuele voorkeur voor zelfde geslacht homo­sexual homosexuel
homo­zygoot met één soort genen homo­zygote homozygote


L : homo - mens


Home | Woordenweb