Home | Woordenweb

- oniem

G : onoma - naam


Nederlands betekenis Engels Frans
acroniem woord gevormd uit eerste letters van andere woorden acronym acronyme
anoniem zonder naam anonymous anonyme
antoniem tegengestelde woord
(b.v.: slecht - goed)
antonym antonyme
homoniem met zelfde naam homonymic homonyme
onomatopee klank-nabootsing onomatopoeia onomatopée
pseudoniem schuilnaam pseudonym pseudonyme
synoniem woord met gelijke betekenis synonym synonyme
toponiem plaatsnaam toponym toponyme


L : nomen - naam


Home | Woordenweb