Home | Woordenweb

- quant -

L : quantus - hoe groot


Nederlands betekenis Engels Frans
kwant , quant kleinste hoeveelheid stralings­energie, foton quantum quantum
kwanti­ficeren in een getal uitdrukken quantify quantifier
kwantitatief wat betreft hoeveelheid quantitative quantitatif
kwantiteit hoeveelheid quantity quantité
- natuurkundige grootheid (te meten met eenheid) quantity
(measure, unit)
grandeur
kwantum hoeveelheid quantum quantum
kwantum­mechanica theorie voor plaats en snelheid van de kleinste deeltjes quantum mechanics mécanique
quantique
kwantum­theorie theorie die uitgaat van stralings­kwanten quantum theory théorie
des quanta
quantum-
chromo­dynamica,
QCD
theorie voor sterke kernkracht*): quarks en
gluonen met "kleur" (sterke 'lading', in 3 soorten)
quantum
chromo­dynamics
chromo-
dynamique
quantique

    *)  Zie: 'Kleur-lading en quark-opsluiting', bij de Nederlandse bewerking van 'The Particle Adventure'.
 


Elementaire deeltjes

L : qualis - hoedanig;   grandis - groot;   G : megas - groot


Home | Woordenweb