Home | Woordenweb

- dyna -

G : dunamis - sterkte;   dunasteia - heerschappij


Nederlands betekenis Engels Frans
aërodynamica theorie van lucht­stromingen aero-dynamics aéro-dynamique
dynamica mechanica van krachten bij bewegingen dynamics dynamique
dynamiet springstof dynamite dynamite
dynamisch met sterke beweging dynamic dynamique
dynamo omzetter van kinetische in elektrische energie dynamo dynamo
dynastie vorstenhuis dynasty dynastie
dyne oude eenheid van kracht
(1 dyne = 10–5 N)
dyne dyne
hydrodyna­mica theorie van vloeistof­stroming hydro-dynamics hydro-dynamique
thermodyna­mica warmteleer thermo-dynamics thermo-dynamique


L : fortis - sterk


Home | Woordenweb