Home | Woordenweb

- forc - , - fort -

L : fortis - sterk;   fors - toeval;   fortuna - lot


Nederlands betekenis Engels Frans
comfort gemak comfort confort
- inspanning effort effort
F kracht (SI-eenheid: newton)
(zie Formules)
force force
force majeure overmacht force majeure force majeure
forceren openbreken force forcer
fort vesting; sterk punt fortress forteresse
- versterken fortify fortifier,
renforcer
a fortiori des te sterker - a fortiori
fortissimo zo krachtig mogelijk fortissimo fortissimo
 
- toevallig fortuitous fortuit
fortuin rijkdom; geluk fortune fortune


G : dunamis - sterkte;   L : potens - machtig


Home | Woordenweb