Home | Woordenweb

- stereo -

G : stereos - vast, driedimensionaal


Nederlands betekenis Engels Frans
steradiaal , sr SI-eenheid van ruimtehoek:
boloppervlak ter grootte van R2 vanuit
middelpunt
steradian stéradian
stère kubieke meter (hout) stere stère
stereochemie chemie van ruimtelijke ordening van
atomen in een molecuul
stereo­chemistry stéréochimie
stereofonie ruimtelijke geluidsw­eergave stereophony stéréophonie
stereogram plaatje dat diepte laat zien stereogram stéréogramme
stereo­isomerie dezelfde atomen in gespiegeld molecuul
(links- of rechtsdraaiing van polarisatie)
stereo­isomerism stéréo-
isomérie
stereometrie ruimte­meetkunde stereometry stéréométrie
stereoscopie ruimtelijk zien door verschillend beeld
in linker- en rechteroog (b.v. bij parallax)
stereoscopy stéréoscopie
stereotype vastgelegde drukvorm; vast beeld stereotype stéréotype
steroïden biochemisch belangrijke stoffen
met in de molecuul­structuur een sterol
steroids stéroïdes
sterolen polycyclische alcoholen,
b.v. cholesterol
sterols stérols


L : spatium - ruimte


Home | Woordenweb