Home | Woordenweb

- ann - , - enn -

L : annus - jaar


Nederlands betekenis Engels Frans
annalen jaarboeken, verslagen, kronieken annals annales
- jaar - an, année
- schrikkeljaar (6e dag voor 1 maart
werd verdubbeld, Juliaanse kalender)
- année
bissextile
- lichtjaar, afstand die licht in 1 j aflegt - année-lumière
- verjaardag anniversary anniversaire
Anno Domini
.. A.D.
in 't jaar des Heren,
.. na Christus, .. nC
Anno Domini
A.D. ..
-
- jaarlijks annual annuel
biënnaal tweejaarlijks biennial biennal
- eeuwfeest centenary,
centennial
centenaire
decennium tijdperk van 10 jaar (decade) décennie
millennium tijdperk van 1000 jaar millennium millénaire
- eeuwig ("door de jaren heen");
blijvend (plant, sneeuw: "het jaar door")
perennial pérenne
- omlooptijd van de Aarde om de Zon
t.o.v. de sterren
- année
sidéral
- periode van Zon langs Zodiak:
in Lentepunt boven de evenaar,
zomer Kreeft, winter Steenbok, terug
- année
tropique


Geologische Tijdperken

L : tempus - tijd

G : chronos - tijd


Home | Woordenweb