Home | Woordenweb

- trop -

G : tropos - wending


Nederlands betekenis Engels Frans
allotropie stof komt voor in meer vormen allotropy allotropie
entropie warmte gedeeld door absolute
temperatuur (hoge "energie-
kwaliteit" bij lage entropie)
entropy entropie
fototropie wending naar een lichtbron;
verandering onder invloed van licht
phototropy
phototropism

phototropisme
heliotroop zich naar de zon kerend heliotropic héliotrope
isotroop in elke richting gelijk isotropic isotrope
subtropisch tussen de gematigde zones en
de keerkringen
subtropic(al) subtropical
trofee overwinnings­teken
("vijand keerde om")
trophy trophée
tropen gebied tussen de keerkringen ("Zon
keert om", in de Kreeft op 21 juni,
in de Steenbok op 22 december)
tropics tropiques
tropisch
jaar
equinox-, Lentepunt-, of solstitium-
jaar; 365,242 zonnedag
(± 20 min korter dan siderisch jaar)
tropical year année
tropique
tropopauze bovengrens van de troposfeer
(waar de stroming ophoudt)
tropopause tropopause
troposfeer onderlaag van de dampkring
(tot 10 km)
troposphere troposphère


G : trophè - voedsel


Home | Woordenweb