Home | Woordenweb

- paus - , - pos -

G : pauoo - ophouden;   L : pausa - het ophouden


Nederlands betekenis Engels Frans
- wegwerp- disposable -
menopauze einde van maandelijkse
ongesteldheid
menopause ménopause
pauze rustpoos, onderbreking pause
(intermission)
pause
pose lichaams­houding pose pose
- opname (foto) - pose
- belichtings­meter - posemètre
poseren model staan pose poser
- rust repose repos
tropopauze bovengrens van troposfeer
(waar stroming ophoudt)
tropopause tropopause


L : ponere, positum - zetten


Home | Woordenweb