Home | Woordenweb

- sist -

L : sistere, stiti, statum - doen staan


Nederlands betekenis Engels Frans
- wapenstilstand armistice armistice
assistent helper assistant assistant
consistentie vastheid consistency consistance
existeren bestaan exist exister
- erop staan insist insister
interstitieel in tussenruimtes interstitial interstitiel
- blijvend persistent persistant
resistent weerstand biedend resistant résistant
R elektrische weerstand in ohm
(spanning / stroomsterkte)
resistance résistance
LDR licht-afhankelijke weerstand Light
Dependent
Resistor
LDR
solstitium zonnewende, zon staat stil bij
keerkring (21 juni, 22 dec)
solstice solstice
- blijven bestaan subsist subsister
- bijgeloof superstition superstition
transistor elektronische versterker of
schakelaar
trans(fer
res)istor
transistor


Formules

L : stare - staan;   statuere - plaatsen


Home | Woordenweb