Home | Woordenweb

- pend - , - pens -

L : pendere - hangen
L : pensare - afwegen
L : pensio - betaling


Nederlands betekenis Engels Frans
appendix aanhangsel, b.v. van blinde darm appendix appendice
compendium samenvatting compendium compendium
compenseren vergoeden compensate compenser
dependance
-
bijgebouw;
afhankelijk­heid
-
dependence
dépendance
- apotheek dispensary -
dispensatie ontheffing dispensation dispense
- uitgeven, besteden expend penser
- dreigend, op komst impending imminent
pendant
-
tegenhanger;
tijdens
-
pending
pendant
pendelen heen en weer gaan - -
pendule slinger(klok) pendulum pendule
- denken; wegen - penser; peser
pensioen jaargeld pension pension de
retraite
- loodrecht perpendic­ular perpendicu­laire
- zwaarte(­kracht) - pesanteur
- neiging propensity propension;
penchant
- ophangen; uitstellen suspend suspendre
- angstige spanning suspense suspense
suspensie zwevende deeltjes in vloeistof;
ophanging
suspension suspension


L : gravis - zwaar;   pondus - gewicht


Home | Woordenweb