Home | Woordenweb

- helio -

G : hèlios - zon


Nederlands betekenis Engels Frans
aphelium punt van Aarde-baan verst van Zon aphelion aphélie
- zonnebloem - hélianthe
(tournesol)
heliocentr­isch met Zon in 't midden heliocentric héliocentrique
heliotroop zich naar de zon kerend heliotropic héliotrope
helium , He element 2
(ontdekt in het zonnespec­trum)
helium hélium
perihelium punt van planeetbaan 't dichtst bij Zon perihelion périhélie


L : luna - maan

G : astèr - ster ; - aarde