Home | Woordenweb

apo -

G : apo - vanaf


Nederlands betekenis Engels Frans
aphelium punt van Aarde-baan verst van Zon aphelion aphélie
apocalyps einde van de wereld ("openbaring") apocalypse apocalypse
apodictisch zeer stellig apodictic apodictique
apogeum punt van Maan-baan verst van Aarde apogee apogée
- zich veront­schuldigen apologize -
apoplexie beroerte apoplexy apoplexie
apoptose geprogram­meerde celdood apoptosis apoptose
apostel afgezant apostle apôtre
apostrof ' , teken van weglating (b.v.: 't, i.p.v. het) apostrophe apostrophe
apotheek bewaarplaats van genees­middelen (pharmacy) (pharmacie)
apotheose ver­goddelijking apotheosis apothéose


L : ab - vanaf


Home | Woordenweb