Home | Woordenweb

- cal - , kalend -

L : calare - samenroepen;  G : kaleoo

L : Kalendae - 1e dag van maand

Nederlands betekenis Engels Frans
- schrikkel­dag inter­calary day jour inter­calaire
intercaleren tussen­voegen (oorspr: dag in kalender) intercalate intercaler
kalender lijst van dagen in 'n jaar; tijd­rekening calendar calendrier
Gregori­aanse
kalender *)
kalender van paus Gregorius XIII:
schrikkel­dag in eeuwjaar alleen bij
veelvoud van 400
- -
Juliaanse
kalender
kalender van Julius Caesar: 365 dagen
en elke 4 jaar een schrikkel­dag°)
- -

*) In 1582 werden 10 dagen overgeslagen: na do. 4 oktober kwam vr. 15 oktober.
Waarom december niet meer de 10e maand is:

Tegen het einde van 154 v.C. brak in Spanje een opstand uit. Daar moesten de consuls met
hun legers heen. Maar bij het begin van het nieuwe jaar (1 maart) moesten ze aftreden,
en dan zouden ze in Spanje zijn. Daarom werden op 1 januari nieuwe consuls benoemd,
en dat moest dan maar het begin van het nieuwe jaar zijn.
°) Julius Caesar and Leap Days, een 'schrikkelmunt', met op de achterkant het inlassen.L : annus - jaar,   mensis - maand


Home | Woordenweb