Home | Woordenweb

- bi - , - bin -

L : bini - paar;  bis - tweemaal


Nederlands betekenis Engels Frans
- schrikkeljaar - année bissextile
biceps tweehoofdige armspier biceps biceps
- tweewieler, fiets bicycle, bike bicyclette
biënnaal tweejaarlijks biennial biennal
bifilair bestaand uit twee draden bifilar bifilaire
bifocaal met 2 brandpunten (bril met leesstuk) bifocal bifocal
bifurcatie splitsing bifurcation bifurcation
bigamie gehuwd zijn met twee personen bigamy bigamie
biljoen 2e macht van miljoen: 1012 billion (Am:
1000 million)
billion
bimetaal 2 stroken metaal aan elkaar
(trekt krom bij verhitting: schakelaar)
bimetallic strip bilame
binair tweetallig binary binaire
binoculair voor twee ogen; verrekijker binocular binoculaire
(jumelle)
binomium tweeterm, b.v. van Newton: (a + b)n binomium binomium
bis 2 x ; nog eens bis bis
biscuit beschuit ("tweemaal gebakken") biscuit biscuit
bissectrice deellijn van hoek bisector bissectrice
bit , b cijfer in tweetallig stelsel: 0 of 1 bit (binary digit) bit
byte , B geheugen­plaats voor letter, cijfer ...
(1 byte = 8 bits: 256 mogelijk­heden)
byte (octet)
kB, MB, GB kilobyte, megabyte, gigabyte:
± duizend, miljoen, miljard bytes
(precies: 210 i.p.v. 1000)
kB, MB, GB ko, Mo, Go
combineren samenvoegen combine combiner


L : numerare - tellen


Home | Woordenweb