Home | Woordenweb

- cap -

L : caput , capitis - koppraeceps - hals over kop


Nederlands betekenis Engels Frans
- voltooien - achever
- prestatie achievement -
biceps twee­hoofdige armspier biceps biceps
capita hoofd­stukken - -
capituleren zich overgeven (oorspr: per
hoofdstuk van voor­waarden)
capitulate capituler
chef leider (hoofdman) chief chef
- meester­werk (magnum opus) chef-d'oeuvre
- onthoofden decapitate décapiter
kapitaal hoofdsom capital capital
- hoofdletter capital (majuscule)
- hoofdstad capital capitale
kapiteel bovenstuk van zuil - -
kapitein gezag­voerder captain capitaine
kapittel hoofdstuk chapter chapitre
- hoofddoek kerchief couvre-chef
- zakdoek handkerchief -
- afgrond precipice précipice
- hals over kop precipitate précipité
precipitatie neerslag precipitation précipitations
recapitu­leren hoofdzaken herhalen recap(itulate) récapituler


G : kephalè - hoofd


Home | Woordenweb