Home | Woordenweb

-magn- , -maj- , -max-

L : magnus, maior, maximus – groot


Nederlands betekenis Engels Frans
magnaat machtig persoon op industrieel
of financieel gebied
magnate magnate
magnaniem grootmoedig magn­animous magnanime
- vergroting magni­fication (agrandissement)
magnifiek prachtig magnificent magnifique
magnitude grootte-orde (logaritmisch) van
ster/planeet of aardbeving*)
magnitude magnitude
magnum dubbelgrote fles magnum magnum
magnum
opus
meesterwerk magnum
opus
(chef-
d'oeuvre)
majesteit hoogheid majesty majesté
majoriteit meerderheid majority majorité
- hoofdletter - majuscule
- burgemeester mayor maire
maximum grootste maximum maximum


    *)  Zie Wikipedia, Schaal van Richter, en Magnitude:
Zon –27, Maan –13, Venus –4, sterren –1,5 tot +6.
Steeds 5 meer bij 100 × zo kleine intensiteit.

 


G : makros - lang;   gigas – reus

L : minuere – verkleinen


Home | Woordenweb