Home | Woordenweb

- fin -

L : finis - einde;   finire - begrenzen


Nederlands betekenis Engels Frans
affiniteit bindings­neiging affinity affinité
- beperken, opsluiten confine -
definitie precieze omschrijving ("afgrenzing") definition définition
finale slot(wedstrijd) final finale
financieren schuld beëindigen finance financer
- boete fine -
- fijn fine fin
- beëindigen finish finir
- eindig, begrensd finite fini (borné)
- oneindig infinite infini
paraffine soort koolwaterstof met weinig
bindings­neiging (L: parum)
paraffin paraffine
raffineren verfijnen, zuiveren refine raffiner


G : terma - einde


Home | Woordenweb