Home | Woordenweb

- op -

L : opus , operis - werk
L : officium (opificium) - dienst
L : ops , opis - macht


Nederlands betekenis Engels Frans
coöperatie samenwerking cooperation coopération
corvee verplichte dienst; vervelend karwei (van: corrogata opera) - corvée
manoeuv­reren handig bewegen manoeuvre manoeuvrer
oeuvre werk oeuvre oeuvre; ouvrage
- kantoor office office
officieel ambtelijk official officiel
officieus halfambtelijk unofficial officieux
opera muziekdrama opera opéra
- besturings-systeem (b.v.: DOS) operating
system
système
d'exploitation
operator bediener; symbool voor wiskundige bewerking (b.v.: +) operator opérateur
opereren te werk gaan (b.v. chirurgisch) operate opérer
 
opulent zeer rijk, vermogend opulent opulent


G : ergon - werk


Home | Woordenweb