Home | Woordenweb

- chir -

G : cheir - hand


Nederlands betekenis Engels Frans
chiraliteit links- of rechtshandig zijn, of draaien
(spiraal, molecuul)
chirality chiralité
chiromantie handlijn­waarzeggerij chiromancy chiromancie
chiropodist verzorger van handen en voeten chiropodist -
chiropractie behandeling aan wervelkolom chiropractic chiropraxie
chiroptera hand­vleugeligen (vleermuizen) chiroptera ch(e)iroptères
chirurg handwerker in de heelkunde surgeon chirurgien


L : manus - hand;   G : daktulos - vinger