Home | Woordenweb

- sec - , seg -

L : secare, sectum - snijden
L : segmentum - afgesneden stuk


Nederlands betekenis Engels Frans
bissectrice deellijn van hoek bisector bissectrice
- kegelsnede conic section section conique
- ontleden dissect disséquer
insect ongewervelde met 6 poten en
lichaam in 3 segmenten
(ingesneden vorm)
insect insecte
- snijpunt, kruispunt intersection intersection
sectie snede (incisie); afdeling section section
sector cirkelstuk na twee sneden door
middelpunt (zoals taartpunt)
sector secteur
segment stuk van cirkel/bol na één snede;
stuk uit 'n reeks
segment segment


G : tomos - snede;   L : sequi, secutus - volgen


Home | Woordenweb