Home | Woordenweb

- sec - , - seq -

L : sequi, secutus sum - volgen


Nederlands betekenis Engels Frans
consequen­tie gevolg consequence conséquence
elektrocutie dood door hoog­spanning
(van: executie)
electrocution électrocution
executeren ten uitvoer brengen;
vonnis voltrekken
execute exécuter
extrinsiek van buiten komend extrinsic extrinsèque
intrinsiek inwendig, wezenlijk intrinsic intrinsèque
- uitvaart obsequies obsèques
parsec, pc afstand tot ster met jaar-parallax
van 1 boogseconde
(1 pc = 3,26 lichtjaar)
parsec parsec
- vervolgen pursue poursuivre
secondant helper second (assistant)
seconde tweede toon in "do, re, mi, .." ;
interval tussen 1e en 2e toon
second seconde
seconde volgende verkleining (na minuut):
SI-eenheid van tijd;
boogseconde (hoek­eenheid)
second seconde
secte groep volgelingen sect secte
secundair als tweede secondary secondaire
- vervolg sequel suite
sequentie reeks; volgorde sequence séquence
- daarop­volgend subsequent suivant


Formules

L : secare - snijden


Home | Woordenweb