Home | Woordenweb

-ces- , -cid- , -cis-

L : caedere , caesum - vellen, houwen


Nederlands betekenis Engels Frans
cement bindmiddel voor steen cement ciment
cesuur snede, scheiding caesura césure
- beitel chisel ciseau
- besnijdenis circum-cision circoncision
ciseleren beitelen chisel ciseler
concies beknopt concise concis
- beslissing decision décision
gedecideerd vastbesloten decisive décidé
genocide volkenmoord genocide génocide
- doodslag homicide homicide
incisie insnijding incision incision
pesticide chemisch bestrijdings­middel:
bacteri-, herbi-, insecticide
pesticide pesticide
precies nauwkeurig precise précis
- schaar scissors ciseaux
suïcide zelfdoding suicide suicide


L : secare - snijden;  battuere - slaan


Home | Woordenweb